UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
utb

Milý pane Zikmunde, blahopřejeme Vám

Ve čtvrtek 14. února se dožívá úctyhodného věku 100 let český cestovatel, spisovatel a publicista Miroslav Zikmund.

Miroslav Zikmund je známý zejména díky svým výpravám, které podnikl společně s Jiřím Hanzelkou ve 40. – 60. letech minulého století a při nichž procestovali doslova celý svět. Zážitky s cest pak literárně zpracovali, a zprostředkovali tak lidem v Československu poznání cizích zemí. Po roce 1968 jim režim znemožnil další aktivity, k cestování se proto Miroslav Zikmund opět vrátil až po roce 1989.

Za své celoživotní dílo získal Miroslav Zikmund řadu ocenění. V roce 2014 mu Univerzita Tomáše Bati udělila čestný doktorát. Je také držitelem Ceny E. E. Kische, Medaile za zásluhy II. stupně a Řádu T. G. Masaryka.

Do dalších let přejeme oslavenci pevné zdraví.

Zavřít

Fakulty a součásti