Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
věda a výzkum

Návštěva prof. Vladimíra Maříka

Na univerzitu Tomáše Bati zavítal prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., zakladatel a v současnosti vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Společně s prorektorem UTB pro tvůrčí činnosti prof. Petrem Sáhou si prohlédl Centrum polymerních systémů, poté v doprovodu děkana doc. Milana Adámka zavítal na Fakultu aplikované informatiky. Mezi hlavní odborné zájmy prof. Maříka patří umělá inteligence, znalostní systémy nebo aplikace plánování a rozvrhování výroby, tedy obory, kterým se věnují právě uvedené jednotky UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít