Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Opravenou centrální menzu otvírá dnes Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes slavnostně otevřela centrální menzu na Hradské ulici. Práce trvaly tři měsíce a stály dvacet milionů korun.

Stávající technologie gastro zařízení již neodpovídaly moderním,  provozně – technickým  požadavkům, proto byl navržen zcela nový koncept gastronomického provozu.

„Dnes je menza vybavena novou vzduchotechnikou, elektroinstalacemi, rozvody vody a topením. Stavební práce se zaměřily i na její nové dispoziční uspořádání. Současná centrální výdejna má nové gastronomické vybavení a komfortnější zázemí pro zaměstnance,“ popisuje ředitel Kolejí a menzy Bc. Michal Navrátil.

Výdejna centrální menzy UTB tak odpovídá vyšším standardům a nabízí technologické novinky. Důraz byl kladen na funkční, moderní a estetické zařízení odpovídající současným trendům ve stravování, které umožní zrychlit odbavení strávníků a efektivnější využití prostoru.

„Celkové náklady na její rekonstrukci a modernizaci činily 20 milionů korun, z toho 9,4 mil korun bylo hrazeno z programového financování MŠMT a zbylou část jsme platili z vlastních zdrojů univerzity,“ řekl dnes rektor univerzity prof. Milan Adámek.

Několikaměsíční období během rekonstrukce bylo velmi náročné především proto, že i v tomto období musela menza zajistit stravovací služby tisícům strávníků v situaci zásadně zredukovaných výdejních i stolovacích kapacit.

„Všichni naši zaměstnanci menzy si jistě sáhli na limity svých možností. Chci poděkovat jim i strávníkům za trpělivost a pochopení této mimořádné situace,“ poděkoval dnes ředitel KMZ Bc. Michal Navrátil.

V souvislosti s touto akcí byla navíc provedena i oprava střechy, kabeláže pro připravovaný objednávkový systém stravy, výměna podlahové krytiny v celé jídelně a dílčí výměna svítidel.

Centrální menza byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2001 a během této doby až do roku 2023 odbavila na tři a půl milionů strávníků. Ročně se zde uvaří v průměru přes 100 tisíc jídel, v roce 2023 by to mělo být až 145 tisíc obědů.

Fakulty a součásti

Zavřít