UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Zlín Film Festival

UTB se aktivně zapojí do festivalového programu

Univerzita Tomáše Bati se od 25. 5. do 2. 6. 2018 opět stane významným partnerem Zlín Film Festivalu, jehož 58. ročník se bude v těchto dnech konat ve Zlíně. Jako každoročně se studenti napříč fakultami aktivně zapojí do programu tohoto filmového svátku.

Nejblíže má k tématu filmového umění Fakulta multimediálních komunikací, která otevře návštěvníkům své televizní studio NEON TV. Ateliéry prostorové tvorby a designu oděvů společně připraví módní přehlídku pro akci Industry party dne 26. 5. 2018 v 94. budově bývalého areálu Svit. Fakulta vytvoří také dvě výstavy: první z nich bude instalována v galerii v nové budově UTB na Štefánikově ulici ve Zlíně (U18) a představí tvorbu letos osmdesátiletého fotografa a pedagoga prof. Pavla Diase. Druhou výstavu věnovanou 20. výročí založení ateliéru animované tvorby bude možno navštívit v Alternativě – kulturním institutu.
Nemalou měrou do programu ZFF přispějí i studenti Fakulty humanitních studií. Posluchači zdravotnických a pedagogických oborů se pod vedením svých pedagogů postarají o provoz stanů první pomoci na náměstí Míru, v Sadu Svobody a parku Komenského, a zajistí program zaměřený na bezpečnost dětí v Zámecké zóně. Studující jazykových oborů se zase budou věnovat guest servisu a tlumočení zahraničním festivalovým hostům.
Pozadu nezůstanou ani fakulty s výukou technických a přírodovědných oborů. Fakulta technologická pozve dětské návštěvníky festivalu do Tajemné laboratoře v Sadu Svobody, kde si budou moci vyzkoušet vědecké pokusy. Starší děti a dospělí se jistě rádi poučí z přednášek na atraktivní témata, například Jak se vyznat v pečivu? Plasty a životní prostředí, Éčka v potravinách – jsou opravdu tak špatná? či Úžasný svět 3D tisku.
A konečně – pod vedením doktorandů z Fakulty aplikované informatiky si budou děti moci pohrát s roboty, a to v jednom ze stánků na náměstí Míru. Připraveny jsou pro ně demonstrační programy, které umožňují spolupráci člověka s inteligentními roboty. Roboti byli naprogramováni právě studenty FAI a celá akce probíhá ve spolupráci FAI, FT a Kovárny Viva.

Zavřít

Fakulty a součásti