Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nastavení klienta Mozilla Thunderbird

Pro poštovní klient Mozilla Thunderbird je doporučeno použití protokolu IMAP. Tento protokol umožňuje pracovat s poštou na více zařízeních. E-maily jsou uloženy na serveru a je k nim možno přistupovat odkudkoliv, případně z více poštovních klientů současně. Protokol IMAP také umožňuje připojení několika uživatelů zároveň na jednu schránku a umožňuje vidět změny mezi těmito uživateli.

Postup konfigurace:

Spusťte poštovní klient Mozilla Thunderbird. V hlavním menu vyberte volbu Nástroje a poté Nastavení účtu.

V okně Nastavení účtu zvolte [ Akce účtu ] a [ Přidat poštovní účet… ]

V okně Založení poštovního účtu vyplňte následující údaje:

Jméno: Vaše jméno a příjmení
E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa na UTB
Heslo: Vaše heslo do počítačové sítě UTB

Pokračujte kliknutím na tlačítko [ Pokračovat ]

Během testování jmen serverů klikněte na tlačítko [ Ruční nastavení ] a pokračujte vyplněním následujících údajů:

Příchozí IMAP

Název serveru: outlook.office365.com
Port: 993
SSL šifrování: SSL/TLS
Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Odchozí SMTP

Název serveru: smtp.office365.com
Port: 587
SSL šifrování: STARTTLS
Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Uživatelské jméno

Uživatelské jméno je shodné s vaší e-mailovou adresou.

Pokračujte kliknutím na tlačítko [ Hotovo ]

Nastavení poštovního účtu dokončete kliknutím na [ OK ].

Fakulty a součásti

Zavřít