Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FLKŘ

Konference CrisCon

Uherskohradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně přivítá odbornou komunitu. Vytvořit prostor k diskusi o nejnovějších poznatcích bezpečnostní problematiky a posadit ke kulatému stolu odborníky z praxe i z akademické sféry.

Zmíněné poslání přijali za své organizátoři osmého ročníku mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, pro kterou se vžila zkratka CrisCon. Účastníci z Česka, Slovenska a z Polska zavítají do Uherského Hradiště v tradičním termínu 12. – 13. září.

Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v jejímž areálu na Studentském náměstí najde tato událost zázemí. Roli spoluorganizátora již popáté přijal Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. „Vysokoškolští pedagogové potřebují kontakt s odbornou komunitou a představitelé odborné komunity zase potřebují fórum, na kterém se budou společně setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Z tohoto pohledu je konání konference CrisCon nesmírně potřebné, zvláště když podobných diskuzních setkání na téma krizového řízení neprobíhá v České republice mnoho,“ zdůrazňuje odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Platnost názoru, že v současné složité bezpečnostní situaci má setkávání odborné komunity a hledání nových východisek svůj význam, potvrzuje podpora nejvyšších představitelů územní samosprávy. „Letošní ročník konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou pořádajících vysokých škol prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. (VUT Brno),“ sdělila děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., která dále prozradila, že se konference CrisCon uskuteční jako součást oslav deseti let existence hostitelské fakulty.

Organizátoři se snaží držet krok s aktuálními trendy a požadavky dlouholetých účastníků, proto dojde ve formátu konference oproti loňskému ročníku k několika změnám. „Rozhodli jsme se zúžit okruh odborných sekcí a pro letošek jsme se zaměřili na čtyři stěžejní oblasti. Jsou jimi analýza rizik a environmentální bezpečnost, ochrana obyvatelstva v krizových situacích, logistika a doprava a také studentská sekce, která bude premiérově probíhat formou prezentace posterů. Do studentské sekce se mohou přihlásit nejen doktorandi, ale také zájemci z řad kreativně uvažujících magisterských či bakalářských studentů, kteří se podílejí na řešení vědeckých projektů, případně byli oceněni ve fakultním kole Soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti,“ informuje předsedkyně organizačního výboru konference Ing. Kateřina Víchová.

Přihlášku na konferenci již poslalo osm desítek odborníků – mimo jiné ze Správy státních hmotných rezerv, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, ze Žilinské univerzity, varšavské War Studies University, potažmo z krajských a městských úřadů. „Zvláště nás potěšila registrace prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. z Akademie věd, který vystoupí s tématem „Sucho jako rizikový environmentální faktor – příčiny, dopady, adaptace“. Zajímavých příspěvků na aktuální témata je však již nyní přihlášeno mnohem více. Pro zájemce o účast jsme prodloužili termín registrací do soboty 20. července,“ doplnila Ing. Víchová. 

Bližší informace o osmém ročníku konference Krizové řízení a řešení krizových situací jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách www.criscon.cz.

Text: Jiří Dokulil

Fakulty a součásti

Zavřít