Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Aktuální informace k nákaze koronavirem COVID-19

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Aktuální informace z UTB

 • Rozhodnutí rektora č. 20/2020 – Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 | 22. 5. 2020
  • Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Příloha č. 2 – Declaration of Honour on Absence of Symptoms of a Viral Infectious Disease
  • usnesení vlády č. 537 ze dne 11. 5. 2020
   • Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 26. 5. 2020 do odvolání
   • na co se nevztahuje článek 2 mimořádného opatření (výtah):
    1. děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
    2. studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
    3. zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

  • Mimořádné opatření – Omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25. 5. 2020
 • FAQ k mimořádné situaci pro studenty UTB | 2. 4. 2020
 • Potvrzení o konání zkoušky na UTB – pro studenty ze Slovenska

Důležité informace ze státních institucí

Univerzita v době pandemie

Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít