Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Koronavirus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Rozcestník

Kontakty na koordinátory
StudentiZaměstnanciVýjezdy a příjezdyKoleje a menzaDůležité dokumenty Obecná doporučení

Studenti UTB

V současné době neplatí žádná opatření spojená s předcházením šíření onemocnění COVID-19 mezi studenty UTB.

Zaměstnanci a externí pracovníci UTB

V současné době neplatí žádná opatření spojená s předcházením šíření onemocnění COVID-19 na pracovištích UTB.

Výjezdy a příjezdy do/ze zahraničí, pracovní cesty v rámci ČR a do zahraničí

Povolují se výjezdy studentů UTB do zahraničí pouze za podmínky, že vyjíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Příjezdy nových zahraničních studentů na UTB jsou povoleny pouze za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (externí odkaz – MZ ČR)

Koleje a menza

Pro režim na kolejích UTB a v menzách UTB platí podmínky uvedené v příslušném mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a příslušném rozhodnutí ředitele KMZ.

Důležité dokumenty

Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít