Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předzápis – příručka

Pokyny pro zápis předmětů

 1. Spusťte internetový prohlížeč (internet explorer / edge, firefox, opera, google chrome ..) a zadejte na webové stránky stag.utb.cz.
 2. Přihlaste se do IS/STAG – odkaz přihlásit se v pravé horní části portálové prezentace. Pro přihlášení využijte údaje totožné s přihlášením do systému Active Directory, e-mailu, Moodle. Neznáte-li své přihlašovací údaje, využijte formulář pro jejich zaslání na adrese user.utb.cz.
 3. Po přihlášení do systému se Vám zobrazí záložka Moje studium, kde naleznete informace o studiu, vypsaných termínech zkoušek, včetně možnosti provést předzápis.
 4. Na levé straně klikněte na záložku Předzápis.  Zde se Vám objeví okno s bloky předmětů (např.povinné, povinně volitelné, volitelné), které tvoří studijní plán Vašeho oboru. Nyní si klikněte na blok předmětů, který chcete zapisovat. Na obrazovce se vypíše seznam předmětů zvoleného bloku a to pro všechny ročníky studijního bloku. Vyplněním pouze požadovaného ročníku lze výpis omezit pouze na předměty zvoleného ročníku.
 5. Vyberte si předmět kliknutím na zkratku předmětu, objeví se rozvrhové akce (nasazení v rozvrhu) tohoto předmětu. Zatrhněte si akce, které chcete zapsat (pokud má předmět přednášku i cvičení, musíte vybrat obě akce) a klikněte na tlačítko Uložit změny. Tím se Váš zápis uloží do databáze.
 6. Stejným způsobem zapište další předměty ve stejném nebo jiném bloku.
 7. V případě, že chcete zrušit již uložený zápis, klikněte opět na zkratku příslušného předmětu, zrušte zatržení u vybraných akcí a stiskem tlačítka Uložit změny uložte provedenou změnu do databáze.
 8. Zapsané předměty jsou v seznamu označeny zeleným symbolem.
 9. Po zapsání všech předmětů si můžete prohlédnout a popřípadě i vytisknout svůj rozvrh kliknutím na záložku Průběh studia – rozvrh se zobrazí v dolní části obrazovky.
 10. V případě nejasností s předměty či studijními plány se obraťte s přesným označením předmětu (zkratka katedry + kód předmětu) na své studijní oddělení.
 11. V případě dalších potíží a nejasností se obracejte na adresu stag@utb.cz (uvádějte své osobní číslo, jméno, příjmení, fakultu, obor a rok studia, nikdy neuvádějte své rodné číslo!).

Fakulty a součásti

Zavřít