Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní agenda IS/STAG

Studijní agenda IS/STAG je informační systém určený pro administraci studijní agendy vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Umožňuje evidovat studenty prezenční i kombinované formy studia, účastníky celoživotního vzdělávání i účastníky univerzity třetího věku.

Poprvé se IS/STAG použil v roce 1993 na ZČU. V současnosti je na ZČU provozována v rutinním provozu již třetí vývojová verze tohoto systému. IS/STAG je celouniverzitní systém určený pro administraci studia nikoliv pro podporu studia. IS/STAG eviduje jak kreditní, tak i nekreditní systém studia.

Systém v současnosti používá 17 škol v České republice. Z toho 11 je veřejnoprávních vysokých škol či univerzit, 5 jsou soukromé vysoké školy a 1 je vyšší škola odborná.

Přístup do systému – Portál IS/STAG

Pasivní přístup – bez přihlášení

Přes portálové rozhraní je k IS/STAG umožněn veřejný přístup pro prohlížení některých údajů. Uživatel v tomto případě nezadává žádné uživatelské jméno ani heslo a není mu dovoleno v systému měnit žádná data. V této části portálového rozhraní lze prohlížet zejména údaje o studijních programech (včetně jejich členění na obory a studijní plány), předmětech, katedrách, rozvrzích (učitelů, studentů, místností …), kvalifikačních pracích a dalších informací určených široké veřejnosti.

Aktivní přístup – s přihlášením

Studenti a učitelé po zadání hesla získávají přístup k dalším údajům, které již jsou personalizovány pro konkrétního uživatele, tj studentům se nabízí seznam jejich předmětů, známek, zkouškových termínů atd. učiteli se zas nabízí jím vyučované předměty, jeho zkouškové termíny, jím vedené kvalifikační práce atd. Autorizovaným uživatelům je již samozřejmě dovolena i změna údajů, tj. např. pro učitele vypsání nového zkouškového termínu, zadání známek ze zkoušky atd. pro studenta pak zapsání na zkoušku, změna osobních údajů, vyplnění údajů o své kvalifikační práci atd. Veškeré operace přes autorizovaný přístup jsou prováděny přes šifrované spojení (SSL) a není možné je tedy žádným způsobem odposlechnout a zneužít.

Přihlášení do Portálu IS/STAG

Webová adresa: stag.utb.cz

Přihlašovací údaje

Přihlašujete se stejně jako do univerzitní počítačové sítě. Prvotní přihlášení je nastaveno na vaše rodné číslo bez lomítka, popř. rodný kód (u zahraničních studentů).

Změna hesla

Svoje heslo si můžete sami změnit pomocí formuláře na adrese passwd.utb.cz.

Zjištění uživatelského jména a reset hesla

Pokud neznáte své uživatelské jméno a/nebo heslo, použijte aplikaci pro vygenerování nového hesla pomocí formuláře na adrese user.utb.cz.

Zahraniční studenti vyplňují do formuláře rodný kod nebo rodné číslo použité při registraci přihlášky ke studiu.

Pokud máte v databázi STAGu správně vyplněný váš soukromý email, bude na něj zasláno vaše uživatelské jméno a heslo do STAGu.

Pokud Vám systém hlásí “Ve STAGu není vyplněn Váš e-mail nebo jste zadali špatně rodné číslo.”, nejste ještě ze strany studijního oddělení zapsán(a) ke studiu. Vyčkejte několik dní nebo se obraťte na studijní oddělení fakulty.

Uživatelé gmail.com, seznam.cz a dalších freemailů, zkontrolujte si složku SPAM, zda vámi vygenerovaný email s uživatelskými údaji nebyl označen jako nevyžádaná pošta.

Jestli Vám vygenerovaný mail opravdu nepřijde, obraťte se osobně na své studijní oddělení, aby Vám v databázi doplnili či opravili emailovou adresu.

Fakulty a součásti

Zavřít