Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Univerzita třetího věku

Nabídka studia

Zájemce o studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) na UTB ve Zlíně má možnost vybrat si podle svého zájmu:

  • studium v přednáškových oborech: U3V na UTB ve Zlíně nabízí jednoleté přednáškové cykly: první ročník studia je společný („Základní kurz U3V“), v dalším roce si posluchači volí studijní obor/cyklus přednášek podle svého zájmu výběrem z nabídky pro daný akademický rok. Standardní délka studia, resp. délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ je 2 roky.
  • studium v oboru informačních a komunikačních technologií: Výuka práce s počítačem je rozvrhnutá do 2 let studia formou praktických cvičení v menších skupinách. Absolventi 2. ročníku získávají „Osvědčení o absolvování U3V“ a mají možnost pokračovat ve svém studiu na U3V v nástavbovém kurzu.
  • studium v kreativních oborech – Kresba, Malba, Kaligrafie,  Digitální fotografie, Tvůrčí psaní
  • studium v jazykovém oboru – Angličtina pro seniory (v různých úrovních)
  • pohybové aktivity – cvičení speciálně pro seniorskou věkovou kategorii

Dokumenty

Fakulty a součásti

Zavřít