Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pro uchazeče

Typy a formy studia

Typy studia

Bakalářské studium

Bakalářské studium standardně trvá 3 roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončili střední školu s maturitní zkouškou. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu titul bakalář – Bc.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je o prohloubení vědomostí získaných v bakalářském studiu. Zkrátka pořádná praxe a ještě větší specializace v odvětví. Standardně trvá toto studium 2 roky a nenechte se zmást terminologií, po dostudování těchto oborů z vás můžou být jak magistři – Mgr., tak i oni slavní promovaní inženýři – Ing.

Magisterské studium

Magisterské studium je pětileté studium, na které se můžete přihlásit hned po střední škole. Po pěti letech získáte titul – Ing., nebo – Mgr.

Doktorské studium

Doktorskému studiu se věnují jen opravdoví nadšenci, kteří chtějí v oboru něco dokázat, rádi objevují neprobádané věci a chtějí posunout studovaný obor zase o kousíček dále. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor – Ph.D.

A co je na doktorském studiu, kromě dalšího vědění a nově nabyté moudrosti? To, že nestudujete zadarmo. Studium je totiž honorováno měsíčním stipendiem, jehož výše se odvíjí od vámi dosažených výsledků. Ti nejlepší si přijdou na skutečně zajímavé peníze.

Formy studia

Prezenční studium

Dříve se mu říkalo také denní studium. Jedná se o typ studia, kdy převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo. Účast je kontrolována. Výuka pokrývá většinu týdne, zkrátka jak jste byli zvyklí na střední. Tuto variantu volí většina studentů.

Kombinované studium

Dříve se používal i název dálkové. Tento typ výuky kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinováno vzdělávací institucí. Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek celý den a v sobotu celý den. V ostatním čase máte možnost pracovat (ideálně v oboru) a doplňovat tak své teoretické poznatky o praxi.

Fakulty a součásti

Zavřít