Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědečtí pracovníci

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR – Norsko – UNI

Ředitel Univerzitního institutu UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na Centru polymerních systémů UTB ve Zlíně Výzkumný pracovník – junior pro mobilitu v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II“.

Cílová země: Norsko
Délka mobility: 3 měsíce

Náplň práce/popis mobility:

Výzkumná činnost v oblasti pokročilých polysacharidových derivátů

 1. Uchazeč odůvodní potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována a vazbu na doposud prováděné výzkumné činnosti uchazeče.
 2. Dále předloží plán výzkumných aktivit na jednotlivé měsíce.
Na uchazeče jsou kladeny následující požadavky:
 • Post-doc působící v oblasti chemie a technologie materiálů do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu)
 • Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti polymerních věd a technologie makromolekulárních látek
 • Profesní životopis s motivačním dopisem
 • Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou – Memorandum
 • Doložení způsobilosti zahraničního mentora (profesní životopis mentora, výpočet H-Indexu – min 8,5; podíl na min 1 mezinárodním či národním grantu v roli řešitele či spoluřešitele NEBO publikační činnost min 3x za posledních 5 let dle WoS či Scopus)
 • Velmi dobrá znalost angličtiny mluvenou i písemnou formou, schopnost vedení oborné diskuze v anglickém jazyce
 • Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí. V případě, že akce bude organizována hostitelskou institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
 • Mobilita bude zahájena bezodkladně po vydání kladného stanoviska komisí, nejpozději v průběhu měsíce srpna 2021.
 • Po návratu z mobility je povinná tzv. 6měsíční návratová fáze na UTB ve Zlíně, po kterou musí být pracovník zaměstnán min. na úvazek ve výši 10%.
 • Během návratové fáze prezentace výsledků mobility formou semináře/workshopu
 • Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro reporting
Nabízíme:
 • Pracovní smlouva po dobu trvání mobility a návratové fáze
 • Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v zahraničí
 • Spolupráci s významnou zahraniční výzkumnou organizací
 • Získání zahraničních pracovních zkušeností, podporu při rozvoji vědecké kariéry
Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete  dokumenty uvedené v požadavcích elektronicky pod značkou „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – JUNIOR UTB13 – Norsko“ na oddělení rozvoje lidských zdrojů na adresu kariera@utb.cz nejpozději do 20.06.2021

Nejvhodnější uchazeč bude vybrán odbornou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Fakulty a součásti

Zavřít