UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Partneři

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně disponuje širokým portfoliem partnerských univerzit v zahraničí. Mezinárodní oddělení se snaží tuto nabídku neustále doplňovat a zkvaliťnovat na základě požadavků fakult, jejich studentů a zaměstanců, či zahraničních instutucí.
Studenti i zaměstnanci mohou využít příležitosti vycestovat na mobilitu na partnerské instituce zejména v rámci programu Erasmus+,  ale mohou vycestovat i mimo EU v rámci sítě partnerských škol. Aktuální seznam partnerských institucí je k dispozici v menu.  Pro více informací se neváhejte obrátit na Mezinárodní oddělení.

Zavřít

Fakulty a součásti