Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Partneři a projekty

Partneři

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně disponuje širokým portfoliem partnerských univerzit v zahraničí. Mezinárodní oddělení se snaží tuto nabídku neustále doplňovat a zkvaliťnovat na základě požadavků fakult, jejich studentů a zaměstanců či zahraničních instutucí.

V případě zájemu o podpis nové smlouvy je nutno doložit jeden z následujících formulářů a nechat podepsat odpovědnou osobou:

Návrh na podpis partnerské smlouvy (MoU apod.) pro celou univerzitu

Návrh na podpis Erasmus + smlouvy

Studenti i zaměstnanci mohou využít příležitosti vycestovat na mobilitu na partnerské instituce zejména v rámci programu Erasmus+,  ale mohou vycestovat i mimo EU v rámci sítě partnerských škol. Aktuální seznam partnerských institucí je k dispozici v menu.  Pro více informací se neváhejte obrátit na Mezinárodní oddělení.

UTB má definovaný i seznam strategických partnerů (dostupný pouze pro zaměstnance UTB).

Fakulty a součásti

Zavřít