UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Kontakty pro uchazeče a studenty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

TEL:+420 576 038 120 E-mail: podatelna@utb.cz

Vedení univerzity

Rektor

TEL:+420 576 032 222 E-mail: rektor@utb.cz Kancelář:U13/419

Kvestor

TEL:+420 576 032 777 E-mail: kvestor@utb.cz Kancelář:U13/319

Prorektoři

Prorektor pro pedagogickou činnost

TEL:+420 576 032 240 E-mail: prorektor-pedagogika@utb.cz Kancelář:U13/425

Prorektor pro tvůrčí činnosti

TEL:+420 576 032 280 E-mail: prorektor-vyzkum@utb.cz Kancelář:U13/328

Prorektor pro mezinárodní vztahy

TEL:+420 576 034 131 E-mail: prorektor-mezinarodni@utb.cz Kancelář:U13/427

Prorektor pro sociální záležitosti

TEL:+420 576 032 216 E-mail: prorektor-socialni@utb.cz Kancelář:U13/423

Prorektor pro celoživotní vzdělávání

TEL:+420 576 032 270 E-mail: prorektor-celozivotni@utb.cz Kancelář:U13/422

Další útvary

Mezinárodní oddělení

TEL:+420 576 032 208 E-mail: international@utb.cz Kancelář:U13/327

Marketing

TEL:+420 576 032 214 E-mail: marketing@utb.cz Kancelář:U13/321

Personální odbor

TEL:+420 576 032 215, +420 576 032 225 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/218

Fakulty

Fakulta technologická

TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium@ft.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

TEL:+420 576 032 120 E-mail: studium@fame.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

TEL:+420 576 034 210 E-mail: studium@fmk.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

TEL:+420 576 035 255 E-mail: studium@fai.utb.cz

Fakulta humanitních studií

TEL:+420 576 032 024 E-mail: studium@fhs.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

TEL:+420 576 032 080 E-mail: studium@flkr.utb.cz

Součásti

Univerzitní institut

TEL:+420 576 038 120 E-mail: uni@utb.cz

Koleje a menza

TEL:+420 576 036 161 E-mail: sekretariat@kmz.utb.cz

Knihovna UTB

TEL:+420 576 038 130 E-mail: knihovna@utb.cz
Zavřít

Fakulty a součásti