Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Místopředseda

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Členové

 • doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • doc. Ing. Martin Bednařík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
 • doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
 • Ing. Klára Fučíková (UTB ve Zlíně)
 • dr ak.soch. Rostislav Illík (UTB ve Zlíně)
 • doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. (Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.)
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • Ing. Čestmír Vančura (Kovárna VIVA, a.s.)

Dokumenty

Fakulty a součásti

Zavřít