Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Místopředseda

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Členové

 • prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 • doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
 • BcA. Eva Šišková (UTB ve Zlíně)
 • doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • dr ak.soch. Rostislav Illík (UTB ve Zlíně)
 • RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • doc. Ing. Radim Bačuvčík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 • Ing. Čestmír Vančura (Kovárna VIVA, a.s.)
 • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (UTB ve Zlíně)
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Dokumenty

Fakulty a součásti

Zavřít