Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Místopředseda:

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (UTB ve Zlíně)

Členové:

prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Bc. Lukáš Koutný (UTB ve Zlíně)
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Univerzita Karlova)
ak.soch. Ondřej Podzimek (UTB ve Zlíně)
RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
doc. RNDr. Zdeněk Úředníček, CSc. (UTB ve Zlíně)
Ing. Čestmír Vančura (Kovárna VIVA, a.s.)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (UTB ve Zlíně)
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)


Dokumenty

Fakulty a součásti

Zavřít