UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Academia centrum

Prostory k pronájmu

Můžete si vybrat z těchto prostor, jejichž zařízení je možno přizpůsobit přesně podle Vašich potřeb:

Aula

nahoru

Aula nabízí jeden z největších sálů ve Zlíně. Prestižní prostor v divadelním uspořádání lze využít na konference, divadelní a hudební představení, módní přehlídky a další prezentační akce. Aula bez denního světla má k dispozici dvě šatny včetně sociálního zařízení a je plně klimatizována. Je vybavena kvalitní zvukovou i osvětlovací technikou a prostorným jevištěm. Sedadla jsou opatřena výsuvnými pulty pro možnost psaní poznámek.


Doplňkové služby: internetové připojení, projekční a zvuková technika, catering, aranžerské služby, světelné efekty, klimatizace

Možnosti uspořádání: divadelní, školní

Umístění: budova U2, Mostní 5139, Zlín

Kapacita: 419 míst, 600 m2

Vybavení + plán sedadel a jeviště

Přednáškové sály a posluchárny

nahoru

Přednáškové sály

Přednáškové sály nabízejí nejnovější prezentační techniku a moderní prostory pro přednášky a semináře. Sedadla ve školním uspořádání jsou opatřena psacími pulty a prostory jsou plně klimatizovány.

Možnosti uspořádání: školní

Umístění: v budovách U2 – Mostní 5139, Zlín, U13 – Univerzitní centrum, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín a U18 – Vzdělávací komplex, Štefánikova 5670, Zlín

Kapacita: 150 – 180 míst, 170 – 300 m2

Vybavení


Posluchárny

Posluchárny nabízejí nejmodernější prezentační techniku a klimatizované prostory pro přednášky a semináře. Sedadla ve školním uspořádání jsou opatřena psacími pulty.

Možnosti uspořádání: školní

Umístění: v budovách U2 – Mostní 5139, Zlín a U18 – Vzdělávací komplex, Štefánikova 5670, Zlín

Kapacita: 60 – 75 míst, 100 m2

Vybavení

Velká seminární místnost

nahoru

Velká seminární místnost nabízí plochu 110 m2 a kapacitu až 50 míst s variabilním uspořádáním prostor podle Vašich potřeb. Místnost s denním světlem je vybavena kvalitním projektorem, plátnem a tabulí. Samozřejmostí je klimatizace a internetové připojení. Velkou seminární místnost je možné využít k tiskovým konferencím, školením, seminářům a dalším prezentacím.


Možnosti uspořádání: školní, T-forma, U-forma, tzv. ženeva, blok uspořádání

Umístění: budova U2, Mostní 5139, Zlín

Kapacita: 50 míst, 110 m2

Vybavení

Seminární místnosti

nahoru

Seminární místnosti nabízejí příjemné prostory pro osobní jednání menších skupin nebo pro uspořádání seminářů a workshopů. Místnosti jsou vybaveny moderní prezentační technikou.


Možnosti uspořádání: školní, T-forma, U-forma, tzv. ženeva, blok uspořádání

Umístění: v budovách U2 – Mostní 5139, Zlín, U13 – Univerzitní centrum, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín a U18 – Vzdělávací komplex, Štefánikova 5670, Zlín

Kapacita: 30 míst, 90 m2

Vybavení

Zasedací místnost

nahoru

Zasedací místnost nabízí zajímavý prostor pro obchodní jednání, prezentace, workshopy nebo semináře. Menší kapacita nabízí příjemný prostor vybavený čalouněnými křesly a magnetickou tabulí.


Možnosti uspořádání: U-forma

Umístění: budova U2, Mostní 5139, Zlín

Kapacita: 25 míst, 65 m2

Vybavení

Výstavní a prezentační prostory

nahoru

Prostory foyer se nacházejí v moderních budovách univerzity navržených světoznámou architektkou profesorkou Evou Jiřičnou. Tyto prostory lze využít jako výstavní i společenský prostor nebo také jako prostor ke konání rautů a posezení v příjemném prostředí. Foyer v budově U2 navazuje na aulu, přednáškové a seminární místnosti, je ideální jako společenský prostor pro konání rautů. Ve zcela nové budově U18 foyer obklopuje hlavní přednáškový sál a vede k dalším posluchárnám. Tento prostor je vhodný jako výstavní prostor nebo jako místo pro rauty a společenské večery. Budova U13 nabízí prostorné prosvětlené atrium v prvním patře vhodné především jako výstavní prostor s možností konání vernisáží a další prostory v přízemí budovy pro rauty nebo jako doplnění atria.


Možnosti uspořádání: cocktail uspořádání

Umístění: v budovách U2 – Mostní 5139, Zlín, U13 – Univerzitní centrum, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín a U18 – Vzdělávací komplex, Štefánikova 5670, Zlín.

Kapacita: až 470 m2 v jednom patře

Vybavení

Studentský klub

nahoru

Studentský klub nabízí možnost neformálního posezení včetně možnosti využití samostatného baru. Prostor klubu je vybaven jak standardními stoly a židlemi, tak také různými typy křesel pro pohodlné posezení v moderním prostředí.


Možnosti uspořádání: školní, T-forma, U-forma, blok, tzv. ženeva, restaurační uspořádání + křesla
Umístění: budova U18 – Vzdělávací komplex, Štefánikova 5670, Zlín
Kapacita: 25 míst k sezení

Foto

Tělocvičny

nahoru

Velká a malá tělocvična

Obě dvě tělocvičny nabízí plochu standardního vnitřního sportoviště s kvalitním neklouzavým povrchem. K dispozici je vybavení pro sportovní aktivity jako je florbal, fotbal, volejbal, aerobik, jóga, bojové sporty a další. Součástí tělocvičen je kvalitní zázemí s prostornými šatnami vč. sociálního zařízení.


Umístění: budova U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín
Rozměry: velká tělocvična 23,7 m x 11,5 m; malá tělocvična 17,7 m x 11,5 m

Foto

Zavřít

Fakulty a součásti