UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
fai
Fakulta aplikované informatiky

Automatické řízení a informatika

Fakulta: Fakulta aplikované informatiky Program: Inženýrská informatika Obor: Automatické řízení a informatika Forma: Prezenční Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Tento obor navazuje tematicky na magisterský obor Automatické řízení a informatika.

Při studiu tohoto oboru budete bádat jak nad teoretickými aspekty moderních informačních technologií, tak nad jejich praktickými aplikacemi. Většina disertačních prací tohoto oboru je zaměřena na oblast počítačového automatického řízení výrobních procesů.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Teorie automatického řízení
  • Modelování a simulace systémů
  • Identifikace systémů
  • Vybrané kapitoly z teorie řízení
  • Výpočetní technika v automatickém řízení

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

*Absolvent tohoto studijního oboru bude odborníkem v oblasti aplikace teoretických i praktických přístupů k automatickému řízení s důrazem na využívání moderních informačních technologií se schopností uplatnit se jak ve vědeckovýzkumné práci v rámci VŠ, výzkumných ústavů či oddělení, tak v oblasti odborného působení ve firmách.

Zavřít

Fakulty a součásti