UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
ft
Fakulta technologická

Materiálové inženýrství

Fakulta: Fakulta technologická Program: Materiály a technologie Obor: Materiálové inženýrství Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Podstatou oboru je vývoj a výroba nových materiálů, takže se připravte na analýzu, zkoumání a testování všech myslitelných materiálů, včetně jejich vlivu na vnější prostředí. K tomuto bádání využijete nejrůznější moderní metody měření i počítačové systémy pro modelování nebo výrobu prototypů za pomoci 3D tisku.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Fyzika
 • Matika
 • Fyzikální chemie
 • Makromolekulární chemie
 • Biomateriály
 • Základy biofyziky
 • Termická analýza materiálů
 • Nekovové materiály
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Povrchové vlastnosti a úpravy materiálů
 • Aplikovaná spektroskopie

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Výzkumné instituce
 • Projekční instituce
 • Organizace zabývající se zpracováním materiálů
 • Spotřební průmysl
 • Plastikářský průmysl
 • Strojírenství

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti