UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
ft
Fakulta technologická

Ochrana životního prostředí

Fakulta: Fakulta technologická Program: Materiály a technologie Obor: Ochrana životního prostředí Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Tento obor se zaměřuje především na chemickou a chemicko-technologickou oblast ochrany životního prostředí, tedy na ochranu čistoty vody nebo ovzduší, odstraňování a zmírňování dopadu ekologických škod, sanační technologii nebo odpadové hospodářství. Stěžejní je studium vývoje biotechnologií a praktické využití rozmanitých plísňových a bakteriálních kultur k cílenému odstraňování toxických látek z životního prostředí.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Obecná a anorganická chemie
 • Organická chemie
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny v ČR
 • Analytická chemie
 • Biochemie
 • Toxikologie
 • Instrumentální analýza
 • Makromolekulární chemie
 • Obecná mikrobiologie
 • Environmentální geologie

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Oddělení životního prostředí zemědělských i průmyslových firmách
 • Ekolog a poradce ve státní správě
 • Krajské hygienické stanice
 • Laboratoře chemie a biologie životního prostředí
 • Výzkumné instituce
 • Vzdělávací instituce
 • Analytik nebo technolog v oborech životního prostředí

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti