UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
fhs
Fakulta humanitních studií

Zdravotně sociální pracovník

Fakulta: Fakulta humanitních studií Program: Zdravotně sociální péče Obor: Zdravotně sociální pracovník Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Bavila by vás kombinace teoretické a praktické výuky v oblasti zdravotní a sociální péče? V tom případě je vám obor Zdravotně sociální pracovník šitý na míru. První, zdravotnická, oblast zahrnuje znalosti z klinických a preklinických předmětů, např. anatomie, domácí péče či geriatrie. V druhé oblasti, sociální péči, zabrousíte do problematiky práva, sociální politiky a zejména sociální práce ve zdravotnictví. Budete se orientovat ve zdravotnické a sociální legislativě, naučíte se řešit složité sociální situace klientů a provádět krizovou intervenci i sociální poradenství.

Na jaké předměty se můžete těšit?

• Teorie a instituce sociální práce
• Sociální služby
• Sociální práce se seniory
• Návaznost zdravotní a sociální péče v teorii a praxi
• Sociální a zdravotní zabezpečení
• Sociální patologie
• Sociální aspekty zdraví a nemoci
• Organizace a řízení zdravotnictví
• Administrativní činnost a dokumentace ve zdravotně sociální práci
• Základy psychologické diagnostiky
• Zdravotnická psychologie
• Krizová intervence
• Rodinné právo
• Etika zdravotně sociální práce
• Bloková semestrální praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

• Státní i nestátní zdravotnická zařízení
• Neziskové, charitativní a vzdělávací instituce
• Léčebny pro dlouhodobě nemocné
• Kojenecké ústavy
• Hospicová zařízení
• Denní stacionáře

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Zavřít

Fakulty a součásti