Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

Studentská grantová soutěž – IGA

Rok 2021

 Rok 2020

Rok 2019

Směrnice rektora  SR/13/2015 Zásady studentské grantové soutěže UTB ve Zlíně

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Povinnou přílohou dílčí/závěrečné zprávy je seznam publikační činnosti a výpis čerpání z ekonomického systému SAP.

Fakulty a součásti

Zavřít