Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Marketing management

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Management a marketing Specializace: Marketing management Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Chtěli byste znát všechno z managementu a marketingu? Pak jste zde správně. Tento obor nabízí komplexní odbornou průpravu se získáním všech kompetencí pracovat v českých i zahraničních podnicích, v soukromém i státním sektoru. Chcete-li umět a ovládat principy, metody a nástroje řešení manažerských a marketingových problémů, propojovat rutinu a kreativitu, pak u nás budete jako ryba ve vodě.

Obecné poznatky z managementu posunete během studia do konkrétních oblastí, jako je strategický a mezinárodní management či třeba řízení lidských zdrojů. Z marketingu kromě všeobecných poznatků prožijete i marketingové aplikace, průmyslový i mezinárodní marketing či marketingovou komunikaci. V průběhu studia přijde na řadu i výchova k sociální zralosti, k vyznávání etických hodnot, zaujímání humánních postojů a využívání principů a metod podnikání Tomáše Bati v současných a budoucích podmínkách rozvoje ekonomiky. A pak můžeme říci, jste připraveni pro profesní život.

V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

  • Manažerské pozice ve výrobních, průmyslových a obchodních firmách
  • Manažerské pozice v organizacích veřejné správy
  • Pracovníci poradenských a neziskových firem v oblasti managementu a marketingu
  • Marketingový manažer, obchodní manažer
  • Můžeš si také založit vlastní firmu a podnikat

Fakulty a součásti

Zavřít