Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Průmyslové inženýrství

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Průmyslové inženýrství Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Posláním průmyslových inženýrů je projektovat – řídit – zlepšovat – inovovat výrobní a podnikové procesy. V dnešní moderní době je průmyslový inženýr zároveň i osobností, která vzájemně propojuje lidi – procesy – informace do jednoho kompaktního celku. Atraktivita průmyslových inženýrů je nyní velká, ve spojitosti s robotizací, automatizací a digitalizací podnikových procesů. Jestli vás zajímá Průmysl 4.0, jste tu správně.

Studium průmyslového inženýrství je obor, který využívá kreativní schopnosti člověka ve prospěch tvorby výkonných výrobních a administrativních procesů. Zajímají vás moderní technologie, chcete poznat, jak fungují výrobní podniky a naučit se zlepšovat procesy a usnadňovat lidem práci, pak budete u nás správně. Mezi klíčové dovednosti absolventa PI patří: analytické myšlení, interpretace dat z procesů, definování a optimální nastavování procesů, projektování a zlepšování procesů – technologií – nastavení lidí v procesech, vedení týmů ve výrobě a v projektech zlepšování.

V průběhu studia vás čeká 480 hodin praxe ve firmách, která je orientována na praktická řešení v průmyslových firmách. Těšit se můžete také na minimálně jeden odborný předmět v anglickém jazyce.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

 • Úvod do průmyslového inženýrství
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management v průmyslovém inženýrství
 • Základy výrobních technologií
 • Technická příprava výroby
 • Úvod do studia systémů
 • Logistika
 • Kvalita a metrologie
 • Řízení a organizace výroby
 • Informační systémy v průmyslovém inženýrství
 • Průmysl 4.0 – digitalizace výrobních procesů
 • Studijní plán – prezenční studium
 • Studijní plán – kombinované studium

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Průmyslový inženýr
 • Procesní inženýr
 • Lídr výrobního, dílenského týmu
 • Pracovník útvaru kvality, zlepšování procesů
 • Pracovník útvaru plánování a řízení výroby
 • Pracovník řízení výroby

Fakulty a součásti

Zavřít