Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení

Na stránkách fakulty naleznete veškeré informace pro přijetí na  Bakalářské studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
2901R018 Chemie a technologie potravin kombinované čeština
2901R018 Chemie a technologie potravin prezenční čeština
2901R018-ML Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků kombinované čeština
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí kombinované čeština
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční čeština
3911R011 Materiálové inženýrství prezenční čeština
2808R010 Polymerní materiály a technologie kombinované čeština
2808R010 Polymerní materiály a technologie prezenční čeština
3201R001 Technologická zařízení kombinované čeština
3201R001 Technologická zařízení prezenční čeština
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii kombinované čeština
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii prezenční čeština
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů kombinované čeština
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů prezenční čeština