Co chci studovat?

   

ikonaFt-128x128.png

Fakulta technologická

Fakulta technologická vychovává odborníky ve vybraných technologických a technologicko-ekonomických oborech. Zaměřuje se zejména na polymery a jejich modifikace, potravinářství, kosmetiku, problematiku životního prostředí a materiálové inženýrství. 

   

ikonaFame128x128.png

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta managementu a ekonomiky zajišťuje výchovu kvalitních odborníků v oborech managementu a marketingu, podnikové ekonomiky, řízení výroby a kvality, průmyslového inženýrství, financí, účetnictví a daní, veřejné správy a regionálního rozvoje a managementu ve zdravotnictví.

  

ikonaFmk-128x128.png

Fakulta multimediálních komunikací

Profil Fakulty multimediálních komunikací odráží skutečnost, že současné trendy kultury směřují k prolínání oborů. Fakulta vzdělává marketingové odborníky, kteří pracují v reklamních a komunikačních agenturách, v oblasti public relations či v médiích.

   

ikonaFai-128x128.png

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta aplikované informatiky poskytuje vzdělání v oborech zaměřených na aplikace všech typů informačních technologií. Posluchači fakulty získávají znalosti z aplikace IT do oblastí automatického řízení, umělé inteligence, bezpečnostních hlídacích systémů, inteligentních budov nebo komunikací všech úrovní.

   

ikonaFhs-128x128.png

Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií nabízí vysokoškolské vzdělání v pedagogických, zdravotnických a lingvistických studijních programech. V závislosti na studovaném oboru se absolventi uplatňují v mezinárodním ekonomickém prostředí, v jazykových vzdělávacích zařízeních, v sociálních, poradenských a výchovných zařízeních, střediscích volného času, na úřadech, ale také v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a v domácí nebo komunitní ošetřovatelské péči. 

  

ikonaFlkr-128x128.png

Fakulta logistiky a krizového řízení

Fakulta logistiky a krizového řízení sídlí v Uherském Hradišti. Její posluchači získávají teoretické a praktické vzdělání v ekonomických, manažerských, technických i technologických předmětech. Absolventi fakulty jsou připravováni na to, aby získané znalosti a dovednosti dokázali aplikovat při nenadálých či krizových situacích, které jsou zvláště v dnešní době aktuální.

Abecední seznam všech fakult

Abecední seznam studijních oborů 2017/2018

Přehled studijních oborů včetně požadavků na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu