Podmínky studia

Podmínky studia:
Ke studiu mohou být přijati především zájemci seniorského věku (bez omezení), nebo také osoby pobírající invalidní důchod, od 1.5. 2009 také zájemci od 50 let věku.

Průběh studia:
září/říjen - květen/červen (nejsou zohledňovány prázdniny základních a středních škol). Studium se zahajuje slavnostním imatrikulačním ceremoniálem, ukončuje se předáváním "Osvědčení o absolvování studia U3V" (po 2 letech studia).

Způsob výuky:
Výuka probíhá 1 x za 14 dnů, od 14:00 do 16:00 hod. v posluchárnách UTB ve Zlíně, převažně formou přednášek, případně seminářů nebo cvičení (výuka PC, ateliérová tvorba). V dalších městech probíhá výuka v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti, Knihovny Kroměřížska v Kroměříži a Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně dle samostatných rozvrhů.

Zápisné:
Nedílnou podmínkou k zápisu je zaplacení účastnického příspěvku. Na akademický rok 2017/2018 je stanovený ve výši ......Kč pro účast v přednáškových cyklech, ........,- Kč pro účast v cyklech zaměřených na výuku práce s počítačem, 1800,- Kč pro účast v praktické výuce ve výtvarném ateliéru. Částku lze uhradit složenkou nebo v pokladně UTB na nám. T.G.Masaryka 5555. Zlín. 

Přihlášky:
Přihlášky na nový akademický rok 2017/2018 jsou k dispozici na vrátnici UTB na Mostní ul. 5139 a nám. T.G.Masaryka 5555 ve Zlíně, ke stažení ve složde  Přihláška.

U3V v Uherském Hradišti, v Kroměříži a ve Vsetíně mají samostatné přihlášky (dostupné na adresách ve složce Kontakty). 

Podmínky úspěšného absolvování U3V:
Povinná účast na přednáškách (minimálně 60%) během celého studia a získání zápočtu za každý absolvovaný semestr. Podmínky pro udělení zápočtu stanovuje garant cyklu resp. vyučující (obvykle zpracování seminární práce, absolvování závěrečného testu v kurzech informatiky, výtvarná práce v ateliérové tvorbě).