Služby

1.      Osobní asistence

 • asistence při zajišťování mobility studentů s těžkým stupněm zrakového postižení
  či s těžkou poruchou hybnosti, popř. kombinovanou vadou
 • ve výjimečných případech (konference, společenské akce UTB) zajištění tlumočníka do znakového jazyka či znakované češtiny, orální tlumočení; simultánní přepis

2.      Adaptace studijních materiálů

 • skenování
 • zvětšování textů
 • finální digitalizace a tisk
 • audiozáznamy studijních textů
 • přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů

3.      Diagnostika a metodická pomoc

 • diferenciální diagnostika vlivů SP na studijní výkon
 • pomoc při zpracování individuálních studijních plánů
 • metodická pomoc při zpracování adaptovaných studijních textů a koncepce výuky
 • NOVĚ! Diagnostika specifických poruch učení skrze novou baterii DysTest (pro uchazeče UTB a její stávající studenty)
 • NOVĚ! Program rozvoje učebních strategií pro studenty s dyslexií "Já na to mám"

4.      Školicí činnost

 • proškolování pedagogických i nepedagogických pracovníků UTB
 • proškolování poskytovatelů asistenčních a poradenských služeb z řad studentů UTB
 • doprovodné aktivity pro studenty formou kurzů, workshopů, přednášek a praktických  nácviků v průběhu akademického roku

5.      Konzultační činnost

 • konzultace se studenty se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním
 • konzultace s rodinou uchazeče se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním o studium na UTB
 • konzultace k přijímacím zkouškám a poradenství při výběru studijního oboru
 • konzultace s vysokoškolskými pedagogy a ostatními pracovníky UTB
 • řešení aktuálních problémových studijních záležitostí studentů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním
 • konzultace legislativních podmínek
 • psychologické poradenství

 NOVĚ! Výpůjčka speciálních softwarů:

ClaroRead  - program určený primárně pro dyslektiky a dysgrafiky
NewtonDictate 4 Business - software pro převod hlasu do textu
ABBYY FineReader - software pro digitalizaci textu
Olympus diktafony

Máš zájem stát se asistentem?

Milí studenti,

oslovujeme Vás s nabídkou poskytování servisních a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami na UTB v rámci nově zřizované služby „Poradenství a služby pro studenty se specifickými potřebami“.

Asistence při studiu je klíčová služba, která napomáhá studentům se specifickými potřebami ve zdárném průběhu studia na UTB a usnadňuje jejich integraci do akademického prostředí. Je založena na mezistudentské pomoci. Jedná se o sebeurčující typ asistence, kdy má student maximální možnost určovat způsob podpory, protože si sám instruuje asistenta dle svých potřeb a řídí jeho práci. Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášky, příprava na přednášku nebo zkoušku, pořizování studijních materiálů, načítání textů, doprovod, přímá studijní podpora při specifických situacích atd. Asistenti jsou odměňováni formou účelového stipendia.

Pokud byste projevili zájem o tuto činnost, prosíme o vyplnění následujícího formuláře a jeho zaslání na adresu: vojteskova@utb_cz. Následně budete kontaktováni pověřeným pracovníkem Akademické poradny, s nímž si upřesníte podmínky a podobu poskytované asistence při studiu. Pro jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat pověřeného pracovníka na výše uvedené adrese, či telefonu 730 553 347.

Formulář ke stažení.

Bližší informace o možnostech poskytovaných služeb naleznete zde.