Doktorské studium

Doručení přihlášky spolu s přílohami a uhrazení poplatku: do 12. května 2017.

Přijímací řízení (přijímací pohovor, test z angličtiny): 14.-15. června 2017.

PŘIHLÁŠKA K DOKTORSKÉMU STUDIU
Detaily k platbě poplatku za přihlášku do přijímacího řízení (jako SS uveďte Vaše rodné číslo)

Souhlas školitele

pdf SD 5/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2017/18


Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa 

Studijní obor: 6202V010 Finance 

Standardní doba studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční i kombinovaná 

Hospodářská politika a správa  - Vypsaná témata na AR 2017/2018
 
 
Studijní program: P 6208 Ekonomika a management 

Studijní obor:6208V038 Management a ekonomika 

Standardní doba studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční i kombinovaná 
Ekonomika a management - Vypsaná témata na AR 2017/2018


Jak na esej k přijímacímu řízení