Doktorské studium

Doručení přihlášky spolu s přílohami a uhrazení poplatku: do 11. května 2018.

Přijímací řízení (přijímací pohovor, test z angličtiny): 13.-14. června 2018.

PŘIHLÁŠKA K DOKTORSKÉMU STUDIU
Detaily k platbě poplatku za přihlášku do přijímacího řízení (jako SS uveďte Vaše rodné číslo), upřednostňujte prosím bankovní převod

Souhlas školitele

SD 04/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19


Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa 

Studijní obor: 6202V010 Finance 

Standardní doba studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční i kombinovaná 

Hospodářská politika a správa  - Vypsaná témata na AR 2018/2019
 
 
Studijní program: P 6208 Ekonomika a management 

Studijní obor:6208V038 Management a ekonomika 

Standardní doba studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční i kombinovaná 
Ekonomika a management - Vypsaná témata na AR 2018/2019


Jak na esej k přijímacímu řízení