Věda a výzkum

FaME má definovány klíčové oblasti vědy a výzkumu, na které se intenzivně zaměřuje.

Jedná se o oblasti:

Měření a řízení výkonnosti podniků, organizací veřejné správy, klastrů a regionů

Znalosti a řízení znalostí

Společenská odpovědnost firem

Management ve zdravotnictví

Podílí se na řešení řady vědecko-výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Interní agenturou Ministerstva zdravotnictví.

fame_foto5.jpg