Kontakty

Sídlo:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                     
Fakulta humanitních studií
Mostní 5139
760 01 Zlín 

IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: 27-1925270277/0100
e-mail: dekanat@fhs_utb_cz
website: http://www.utb.cz/fhs  


Studijní oddělení 

kontakty


Děkanka fakulty 
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. 
Tel: +420 57 603 2001
Email: lengalova@fhs_utb_cz  
úřední hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (pro studenty - po předchozí domluvě)

Asistent děkanky
Ing. Petr Horák
Tel: +420 57 603 2008
Email: horak@fhs_utb_cz  

Tajemnice fakulty 
Ing. Jitka Jašková
Tel: +420 57 603 2009
Email: jaskova@fhs_utb_cz

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkanky v plném rozsahu
Mgr. Libor Marek, Ph.D.
Tel: +420 57 603 2018
Email: marek@fhs_utb_cz
úřední hodiny: úterý 13:00 - 15:00                                 

Proděkanka pro tvůrčí činnost a doktorské studium
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
Tel: +420 57 603 7430, +420 57 603 2829
Email: wiegerova@fhs_utb_cz  
úřední hodiny: středa 12:00 - 15:00  

Proděkanka pro CŽV a praxe
PhDr. Anna Krátká, Ph.D.
Tel: +420 57 603 8162, +420 57 603 2012
Email: kratka@fhs_utb_cz
úřední hodiny: středa 12:00 - 14:00   

Proděkanka pro vnější vztahy
PhDr. Jana Semotamová
Tel: +420 57 603 2030 
Email: semotamova@fhs_utb_cz
úřední hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00