Kontakty

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání :

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.                          
místnost: UH1/1.12b  
tel.: +420 57 603 2094                       
mobil: +420 733 690 553                      
e-mail: mtomastik@utb_cz

referent pro vnější vztahy:

Mgr. Hana Korecká                                        
místnost: UH1/1.13
tel.: +420 57 603 8070                                        
e-mail: korecka@utb_cz