Spolupráce s institucemi a průmyslem

Spolupráce s akademickými institucemi

 • Albany State University, GA, USA
 • Institut Vysokomolekularnych Soedinenij, Ruská Akademie Věd, Petrohrad, Ruská Federace
 • Ege University, Turecko
 • Fachhochschule Kaiserslauten, Německo
 • Cracow University of Economics, Polsko
 • Fakulta strojní, Technische Universität Chemnitz, Německo
 • Jožef Štefan Institut, Ljubljana, Slovinsko
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Spolupráce s jinými institucemi

 • Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice
 • CPN, spol. s r.o., Dolní Dobrouč
 • WATREX Praha
 • KUKA S-Base, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

Spolupráce s průmyslovými partnery

CPN, spol. s r.o., Dolní Dobrouč - Projekt HS20100001515

"Experimenty na vzorcích od firmy CPN, spol. s r.o."

Dotace: 50 000,- Kč Odpovědný řešitel: Ing. Antonín Minařík, Ph.D. Spoluřešitel: Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

Sponzorské organizace

Ústav fyziky a materiálového inženýrství děkuje tímto svým sponzorům za pomoc při financování nákupu speciálního vybavení nutného k rozvoji oboru "Materiálové inženýrství" na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

K.P.R. Engineering, s.r.o., Otrokovice K.P.R. Engineering, s.r.o., Otrokovice
Barum-Continental, s.r.o., Otrokovice Barum-Continental, s.r.o., Otrokovice Barum-Continental, s.r.o., Otrokovice
Robert Bosch, spol. s.r.o. - České Budějovice Robert Bosch, spol. s.r.o. - České Budějovice

V případě Vašeho zájmu o podporu rozvoje našeho oboru/výzkumu formou sponzorského daru prosím kontaktujte ředitele Ústavu fyziky a materiálového inženýrství FT UTB zde.