Koordinátoři

INSTITUCIONÁLNÍ KOORDINÁTOR

Prorektor pro mezinárodní vztahy

Mgr. Pavel KRUTIL     

E-mail:     krutil@fmk_utb_cz

Tel:          +420 576 032 032

Místnost:   427/U13

 

FAKULTNÍ KOORDINÁTOŘI

Fakulta technologická - Proděkan pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti

doc. Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.

E-mail:    cermak@ft_utb_cz

Tel:          +420 57 603 1345

Místnost:   312 / U1

 

Fakulta managementu a ekonomiky - Proděkan pro mezinárodní vztahy

RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D.

E-mail: zimola@fame_utb_cz

Tel: +420 57 603 2507

Místnost: 312A/U2

Fakulta multimediálních komunikací - Proděkan pro mezinárodní vztahy

Mgr. Richard VODIČKA

E-mail:     vodicka@fmk_utb_cz

Tel:          +420 57 603 8051

Místnost:   260 / U42

Fakulta aplikované informatiky - Proděkan pro strategický rozvoj a vnější vztahy

doc. Ing. Marek KUBALČÍK, Ph.D.

E-mail:     kubalcik@fai_utb_cz

Tel:          +420 57 603 5223

Místnost:   614 / U51

Fakulta humanitních studií - Proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Jana SEMOTAMOVÁ

E-mail:     semotamova@fhs_utb_cz

Tel:      +420 576 03 2030, +420 576 03 7367

Místnost: 232/U2, 317C/U10

Fakulta logistiky a krizového řízení - Proděkan pro vnější vztahy a CŽV

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Tel:          +420 576 03 2083 mob: +420 603 539 101   

E-mail:      tuckova@flkr_utb_cz

Místnost:   UH1/1.17