Mladí designéři z UTB si vedou úspěšně v soutěži Young Package

UTB ve Zlíně se pravidelně zúčastňuje mezinárodní soutěže obalového designu Young Package, kterou pořádá nezávislá odborná instituce Czech Design. Za dvacet let konání soutěže si z ní mladí zlínští designéři odnesli deset cen, což řadí UTB na 2. místo v žebříčku úspěšnosti v této soutěži mezi českými univerzitami.

První místo obsadila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se 17 oceněnými a třetí příčku obsadilo Vysoké učení technické v Brně s osmi cenami.

Více informací