Akreditované obory

Fakulta technologická (více...)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Technologie makromolekulárních látek, v oboru Nástroje a procesy a habilitační řízení v oboru Technologie potravin.

Fakulta managementu a ekonomiky (více...)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku.

Fakulta aplikované informatiky (více...)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Řízení strojů a procesů.

Fakulta multimediálních komunikací

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Multimédia a design.