Studentská grantová soutěž

Směrnice rektora  SR/13/2015 Zásady studentské grantové soutěže UTB ve Zlíně

Příloha č. 1 ke SR 13/2015

Příloha č. 2 ke SR 13/2015

Příloha č. 3 SR 13/2015

Rok 2018

Projekty přijaté k řešení v roce 2018

Projekty pokračující v roce 2018

Vyhlasení studentské grantové soutěže na rok 2018

Vyhlasení studentské grantové soutěže na rok 2018 - projekty mezifakultníh výzkumu

Rok 2017

Projekty přijaté k řešení v roce 2017

Projekty pokračující z roku 2015 - přijaté k řešení v roce 2017

Projekty pokračující z roku 2016 - přijaté k řešení v roce 2017

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2017

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2017 - projekty mezifakultního výzkumu

Rok 2016

Projekty přijaté k řešení v roce 2016

Pokračující projekty v roce 2016

Informace o využií účelové podpory na SVV v roce 2016

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2016

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2016 - projekty mezifakultního výzkumu

Rok 2015

Projekty přijaté k řešení v roce 2015

Pokračující projekty v roce 2015

Informace o vyuziti účelové podpory na SVV v roce 2015

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2015

Dodatek k Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2015

Rok 2014

Projekty přijaté k řešení v roce 2014

Pokračující projekty v roce 2014

Informace o využití účelové podpory na SVV v roce 2014

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2014

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2014 - projekty mezifakultního výzkumu

Rok 2013

Projekty přijaté k řešení v roce 2013

Pokračující projekty v roce 2013

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2013

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2013 - projekty mezifakultního výzkumu

Rok 2012

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2012

Projekty přijaté k řešení v roce 2012

Pokračující projekty v roce 2012

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2012

Formuláře závěrečné zprávy

Formuláře dílčí zprávy

Povinnou přílohou dílčí/závěrečné zprávy je seznam publikační činnosti a výpis čerpání z ekonomického systému SAP.

Rok 2011

Rok 2010