Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Mentoring

Co je to mentoring?

Mentoring je profesionální vztah dvou osob – mentora (odborníka) a menteeho (mentorovaného studenta). Jedná se o způsob předávání zkušeností, rozvoje schopností a dovedností, možnost osobního rozvoje obou zúčastněných.

Jak funguje program Mentoring?

Tento program probíhá od února do prosince. Jeho podstatou je propojení úspěšných lidí ve svém oboru (ideálně absolventů UTB, není však podmínkou) se současnými studenty za účelem vzájemného seberozvoje. Mentor se se svým menteem poprvé setká na úvodním společném setkání, kde bude oběma poskytnuto krátké školení, jak být dobrým mentorem/menteem. Dále se dvojice domlouvá samostatně na prezenčních či distančních setkáních. Program je zakončen závěrečným setkáním a vyplněním dotazníku se zpětnou vazbou. Dvojice, která se sejde minimálně 5x získá na závěrečném setkání certifikát o absolvování programu.

Harmonogram Mentoringu v roce 2024

leden 2024 – úvodní setkání mentorů a mentees
leden – říjen 2024: pravidelné setkávání v rámci Mentoringu
září – prosinec 2024: přihlašování do Mentoringu pro akad. rok 2024/25
listopad 2024: závěrečné setkání pro akad. rok 2023/24
prosinec 2024: vyrozumění o přijetí do Mentoringu pro r. 2024/25

Zaujal vás náš program Mentoring? Přečtěte si více informací a důvodů, proč se stát mentorem nebo menteem.

Fakulty a součásti

Zavřít