UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
koleje a menza

Elektromobil s novou tváří

Elektromobil, který využívají koleje a menzy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, získal novou tvář. Od nového roku jezdí s nástřikem, který vznikl podle návrhu studentky Fakulty multimediálních komunikací.

Elektromobil pro potřeby kolejí a menz pořídila UTB v polovině loňského roku. Vzhledem k tomu, že vozidlo se pohybuje po krátkých trasách mezi univerzitními budovami v rámci Zlína, je využití elektřiny k jeho pohybu ideální volbou. Zdrojem energie je lithium-iontový akumulátor o kapacitě 20 kWh, který umožňuje dojezd do 80 km rychlostí 80 km/hod.

Díky pořízení elektromobilu snížily koleje a menzy provozní náklady na přepravu o více než 75 %, vozidlo zároveň ve městě neprodukuje žádné zplodiny ani hlukovou zátěž.

Zavřít

Fakulty a součásti