UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
utb

Noví prorektoři

Od 1. února 2019 dochází ke změnám na místech prorektorů UTB.

Nová struktura prorektorů je následující.

  • prorektor pro tvůrčí činnosti, prorektor oprávněný zastupovat rektora v plném rozsahu – prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  • prorektor pro pedagogickou činnost – Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.
  • prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy – doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  • prorektorka pro internacionalizaci – doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.
  • prorektor pro kvalitu – Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Rozsah působnosti prorektorů specifikuje Rozhodnutí rektora č. 1/2019.

Zavřít

Fakulty a součásti