Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zasílání elektronických výplatních lístků

Upozorňujeme všechny zaměstnance, že CVT již neprovádí při odesílání elektronických výplatních lístků kontrolu zaplnění e-mailových schránek uživatelů.

Podle platné Směrnice kvestora č. 8/2015 (účinnost od 1. 6. 2015), článku 4, odstavce 3, je povinností každého uživatele zajistit si dostatečný prostor své e-mailové schránky pro příjem zpráv.

V případě, že svůj elektronický výplatní lístek neobdržíte, můžete po zajištění dostatečného prostoru ve své e-mailové schránce (vyčištění si provedete sami) požádat o nové zaslání lístku na adrese helpdesku sap@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít