Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zabezpečení a antivirová ochrana

Zabezpečení počítačové sítě UTB

Počítačová síť UTB je chráněna před útoky z Internetu centrálním firewallem, který odděluje síť UTB od zbytku Internetu. V síti je provozován monitorovací systém, který dokáže detekovat škodlivou komunikaci. Tato opatření však nebrání vzájemnému napadení počítačů ve vnitřní síti UTB, nebo zavlečení nákazy samotným uživatelem, proto je nutné implementovat také ochranná opatření na úrovni koncových stanic.

Zabezpeční koncových stanic

Zabezpečení PC připojených do počítačové sítě UTB je záležitostí každého uživatele počítačové sítě UTB.

Firewall

Firewall dokáže zabránit neoprávněnému přístupu do vašeho počítače ze sítě UTB nebo z Internetu. Proto mějte vždy zapnutý firewall ve svém počítači. Operační systémy řady Microsoft Windows (XP SP3, Vista, 7, 8) mají integrován firewall přímo v systému.

Ochrana proti virům, spyware a jiné havěti

Antivirový program kontroluje spuštěné programy, procesy, příchozí a odchozí poštu, detekuje virovou nákazu a případně ji odstraní – nebo alespoň upozorní na potenciální nebezpečí. Vždy používejte aktualizovaný antivirový program.

Spyware je velmi zákeřný balast, který se vám instaluje do počítače sám, při prohlížení www stránek. Většinou za to může děravý prohlížeč nebo stažené programy, které když nainstalujete, tak se s nimi do počítače dostane i spyware. Krátce řečeno, spyware sleduje váš počítač a to co děláte může odesílat třetím stranám.

Pokud nemáte na svém pracovním počítači instalován antivirový program, obraťte se na svého správce IT příslušné fakulty nebo součásti, který Vám jej nainstaluje. K účelu ochrany PC proti těmto hrozbám má UTB zakoupeny multilicenční klíč pro antivirový program.

Základní pravidla pro účinnou antivirovou ochranu

  • Udržujte svůj operační systém a aplikace aktualizované, máte-li jakékoliv podezření na nestandardní chování počítače, kontaktujte vždy svého správce IT.
  • Dodržujte obezřetný přístup k prohlížení webových stránek.
  • Neotvírejte přílohy podezřelých emailových zpráv, neklikejte na lákavé odkazy v nevyžádané poště.
  • Nikdy nereagujte na emaily které se snaží získat Vaše uživatelské jméno a heslo.
  • Pravidelně zálohujte svá data pro případ havárie počítače. Zálohu provádějte na jiná media (CD,DVD, flashdisk) nebo síťový disk. U kritických dat udržujte více aktivních záloh na různých místech.
  • Citlivé údaje vždy zašifrujte tak, aby při ztrátě nebo zcizení nosiče těchto dat nemohlo dojít k jejich prozrazení.

Fakulty a součásti

Zavřít