Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory

Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti je zřízen na základě zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti UTB je poradním sborem rektora a je tvořený osobami, které zajišťují řízení kybernetické bezpečnosti v podmínkách UTB. Jeho oblast působnosti je podrobně popsána ve Směrnici rektora č. 6/2023 Statut Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.

Členové

Manažer kybernetické bezpečnosti

Ing. Michaela Chudobová, e-mail: manazer-kb@utb.cz

Manažer kybernetické bezpečnosti zajišťuje úkony vyplývající z povinností této role stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat. Jeho práva, povinnosti a kompetence jsou podrobně popsány ve Směrnici rektora č. 7/2023 Statut Manažera kybernetické bezpečnosti.

Dokumenty

Veřejné

Rozhodnutí rektora č. 9/2023
Varování před hrozbou v souvislosti s aplikací TikTok

Interní

Směrnice rektora č. 35/2023
Deklarace kybernetické bezpečnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice rektora č. 7/2023
Statut Manažera kybernetické bezpečnosti

Směrnice rektora č. 6/2023
Statut Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Směrnice rektora č. 40/2023
Politika systému řízení bezpečnosti informací

Směrnice rektora č. 41/2023
Politika řízení aktiv

Směrnice rektora č. 3/2024
Politika řízení dodavatelů

Chráněné

Chráněné dokumenty jsou dostupné pouze členům Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
Pokračovat na stránku s dokumenty.

Fakulty a součásti

Zavřít