Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Služby pro studenty

Jak postupovat, když mám problém

Našim společným cílem je, abychom na univerzitě vytvářeli příjemné studijní a pracovní prostředí. Někdy však může nastat situace, kdy se necítíte komfortně, vnímáte nepřátelskou atmosféru na fakultě či máte problémy v komunikaci se spolužákem či spolužačkou nebo vyučujícími, a cítíte potřebu tento nepříjemný stav s někým probrat. Na naší univerzitě jsou nastaveny procesy tak, abyste tyto situace, pocity a problémy měli s kým prodiskutovat a společně dokázali nalézt cesty, které vám pomohou danou situaci vyřešit či alespoň zlepšit.

Způsobů, jak to provést, je několik. Využít můžete prostředků neformální komunikace a obrátit se dle povahy problému na následující osoby a oddělení.

Rovněž můžete využít i formálních prostředků a v případě podnětu souvisejícího s dodržováním zásad Etického kodexu UTB, který je součástí našeho Statutu, se obrátit na Etickou komisi (e-mail: eticka-komise@utb.cz).

Fakulty a součásti

Zavřít