Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

 • 1. kolo:  Červen 2020
 • 2. kolo:  Září 2020
 • 3. kolo:  Říjen 2020 – možnost podání přihlášky do 19.10.2020, termín přijímacího řízení 22.10.2020

Pokyny pro uchazeče

Pokyny pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech Biomateriály a biokompozity a Nanotechnologie a pokročilé materiály pro akademický rok 2020/2021.

Seznam požadovaných dokladů

Seznam požadovaných dokladů dle SR/5/2017:

 • Přihláška vytištěná a podepsaná z www.eprihlaska.utb.cz
 • Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 610,- Kč (výše poplatku dle SR/18/2019)
 • Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • Životopis
 • Soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti
 • Případně doklad o jazykových znalostech

Požadované doklady dodejte na Referát prorektora pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín, s viditelným označením „Ph.D. studium“ nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí termínu podání přihlášky pro dané kolo přijímacího řízení.

Údaje pro platbu

 • Název banky: Komerční banka Zlín
 • Číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • Variabilní symbol: 9902602990
 • Specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou), 0558 (platba bankovním převodem)
 • IBAN – platba ze zahraničí: CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
 • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Pro podrobnější informace týkající se studia nás můžete kontaktovat e-mailem na studium-phd@cps.utb.cz, nebo telefonicky na čísle +420 576 038 029.

Fakulty a součásti

Zavřít