Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Přijímací řízení

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1. kolo: Červen 2020

 

POKYNY PRO UCHAZEČE O STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

Biomateriály a biokompozity
Nanotechnologie a pokročilé materiály

pro akademický rok 2020/2021

SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ (dle SR/5/2017):
– Přihláška vytištěná a podepsaná z www.eprihlaska.utb.cz;
– Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 610,- Kč (výše poplatku dle SR/18/2019);
– Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu;
– Životopis;
– Soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti;
– Případně doklad o jazykových znalostech.

Požadované doklady dodejte na Referát prorektora pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín, s viditelným označením „Ph.D. studium“ nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí termínu podání přihlášky pro dané kolo přijímacího řízení.

ÚDAJE PRO PLATBU:
Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27-1925270277/0100
Variabilní symbol: 9902602990
Specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou), 0558 (platba bankovním převodem)
IBAN – platba ze zahraničí: CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Pro podrobnější informace týkající se studia nás můžete kontaktovat e-mailem na studium-phd@cps.utb.cz, nebo telefonicky na čísle +420 576 038 029.

Fakulty a součásti

Zavřít