Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Probíhající výběrová řízení

Akademický pracovník – odborný asistent/docent pro ÚL – FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav logistiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – odborný asistent/docent

Požadavky:
  • absolvovaný doktorský studijní program (Ph.D., CSc.) nebo vědecko-pedagogická hodnost docent,
  • odborné zaměření na logistiku, řízení výroby a dopravních systémů, řízení dodavatelských řetězců či příbuzné obory,
  • tvůrčí činnost v uvedených nebo příbuzných oborech,
  • zkušenost s řízením a realizací projektů a vedením tvůrčích týmů,
  • komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení,
  • aktivní znalost AJ,
  • flexibilní pracovní doba,
  • v případě potřeby výuka i pro kombinovanou formu studia,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020, výše úvazku 50 – 100 %.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 6. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 6 uchazečů
Termín zasedání komise: 8.7.2020
druhé kolo zasedání komise 29.7.2020
Rozhodnutí:

Fakulty a součásti

Zavřít