Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Probíhající výběrová řízení

Akademický pracovník (odborný asistent) pro ÚFÚ – FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku odborných předmětů v oblasti bankovnictví a finančních technologií.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D.
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Pracovní úvazek: 40%, sdílené místo

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 7. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Fakulty a součásti

Zavřít