Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Probíhající výběrová řízení

Akademický pracovník – odborný asistent pro ÚOO – FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – odborný asistent

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání, absolvovaný doktorský studijní program nebo předpoklad jeho dokončení
  • specializace: ochrana obyvatelstva, krizové řízení, příp. příbuzné obory
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o další vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2020, výše úvazku 100 %

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 26. 7. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 11.8.2020
Rozhodnutí:

Fakulty a součásti

Zavřít