Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – docent pro výuku v oblasti managementu – CAEV FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – docent pro výuku v oblasti managementu

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost doc., CSc., Ph.D.
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka

Příprava vědecko-výzkumných projektů v oblasti ekonomiky a managementu, kontakty a předchozí spolupráce na jiných vědecko-výzkumných pracovištích v zahraničí je výhodou.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 16. 12. 2018 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání (diplom a vysvědčení), doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč

Termín zasedání komise: 17. 12. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít