Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – lektor pro CJV – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Centrum jazykového vzdělávání FHS:

 1. Akademický pracovník (2 pracovní místa) – lektor
  Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oboru anglická filologie;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.
 2. Akademický pracovník (zástup za MD) – lektor
  Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oboru anglická filologie;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Přihlášky zasílejte do 10. 6. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 14 uchazečů
Termín zasedání komise: 13. 6. 2019
Rozhodnutí: vybráni 3 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít