Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – lektor pro ÚMJL – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník – lektor pro Ústav moderních jazyků a literatur

Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oblasti anglické filologie či podobné
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • pedagogická praxe v oboru
  • zahájené Ph.D. studium a publikační činnost v oboru výhodou
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: únor 2019, úvazek 1,0

Přihlášky zasílejte do 12. 11. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na: personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči

Termín zasedání komise: 28. 11. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít